Το μυστικό μας;

Η επιτυχία σας!

Αρχείο

 

Στo σημείο αυτό βρείτε αρχειακό υλικό από θέματα και λύσεις πανελληνίων εξετάσεων από προηγούμενα έτη, βάσεις σχολών κτλ.

Ύλη Προσομoιώσεων

Υλή Α' Φάσης Προσομoίωσης 2015 <--New File

Επιτυχόντες προηγούμενων ετών

~2014 <--New File

~2013
~2012
~2000 έως 2011

Βάσεις Εισαγωγής 2014 (Σύγκριση με βάσεις του 2013)

Βάσεις Εισαγωγής 2013 (Σύγκριση με βάσεις του 2012)

 

Βάσεις Εισαγωγής 2012 (Σύγκριση με βάσεις του 2011)

 

Βάσεις Εισαγωγής 2011 (Σύγκριση με βάσεις του 2010)

--------------------------------------------------------------

Θέματα Παννελληνίων Εξετάσεων

[μπορείτε να βρείτε τα θέματα όλων των προηγούμενων ετών και στη σελίδα του Υουργείου, http://www.minedu.gov.gr]

 

Θέματα Πανελληνίων Εξετάσεων 2014

Θέματα Πανελληνίων Εξετάσεων 2013

Θέματα Πανελληνίων Εξετάσεων 2012

Θέματα Πανελληνίων Εξετάσεων 2011

 

Επαναληπτικά Θέματα ΟΕΦΕ