Το μυστικό μας;

Η επιτυχία σας!

Ηλεκτρονικό Φροντιστήριο

Νέα Υπηρεσία

Το Σεπτέμβριο του 2012 το φροντιστήριο μας ξεκίνησε πιλοτικά τη λειτουργία μιας νέας υπηρεσίας. Το Ηλεκτρονικό Φροντιστήριο* είναι μια ιστοσελίδα βασισμένη στην εκπαιδευτική πλατφόρμα Moodle, μέσω της οποίας οι μαθητές μας έχουν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν μέρος των μαθήματων από την άνεση του σπιτιού τους με τη χρήση του προσωπικού υπολογιστή τους.
Το Moodle είναι ένα λογισμικό για την παραγωγή διαδικτυακών μαθημάτων και ιστοσελίδων. Είναι ένα παγκόσμιο πρόγραμμα ανάπτυξης με στόχο την υποστήριξη ενός κοινωνικού πλαισίου κονστρουκτιβισμού της εκπαίδευσης.

*Για να χρησιμοποιήσετε το Ηλεκτρονικό Φροντιστήριο θα πρέπει να είστε εγγεγραμμένο μέλος του φροντιστηρίου μας.