Το μυστικό μας;

Η επιτυχία σας!

Προσφερόμενα Μαθήματα

Στο φροντιστήριο μας διδάσκονται μαθήματα τόσο Λυκείου, όσο και Γυμνασίου

Έμπειροι καθηγητές διδάσκουν σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Μαθήματα όπως η άλγεβρα και τα αρχαία στο γυμνάσιο αλλά και τα βασικά μαθήματα των κατευθύνσεων του λυκείου καθώς και τα μαθήματα επιλογής αποτελούν το βασικό διδακτικό πρόγραμμα του φροντιστηρίου μας.

 

[Πρόγραμμα Σπουδών]